Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Heeft u interesse in de aankoop of de verkaveling van gronden maar vreest u de impact van eventuele archeologische werken? Dankzij onze ervaring en kennis van zaken kunnen wij op basis van verschillende bronnen een snelle “archeologische scanning” uitvoeren die het potentieel op verder archeologisch onderzoek kan bepalen. Op die manier bent u op de hoogte van verborgen kosten en gevolgen qua timing van het eventueel toekomstig archeologisch onderzoek.

Archeologienota

Bent u van plan een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of waarvoor het verkavelen van gronden nodig is? Dan bent u in bepaalde gevallen verplicht een archeologienota toe te voegen aan uw vergunningsaanvraag.

Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door een erkende archeoloog. De archeoloog bepaalt aan de hand van het archeologisch vooronderzoek of er op het terrein al dan niet archeologisch erfgoed aanwezig is en zal in de archeologienota maatregelen voorstellen om met het aanwezige erfgoed om te gaan.

 

Binnen het kader van een archeologienota bieden we verschillende soorten archeologisch onderzoek aan:

 • Archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem (bureauonderzoek, landschappelijk bodemonderzoek).
 • Archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch onderzoek, waarderend archeologisch onderzoek, proefsleufonderzoek, definitieve opgraving).

Advies archeologische bedrijven

Bent u zelf erkend archeoloog en voert u zelf veldonderzoek uit? BK-Ecosys biedt ondersteuning voor archeologische bedrijven op talrijke vlakken:

 • Uitvoering en rapportering van landschappelijke en archeologische boringen (ondersteuning van grote projecten).
 • Uitvoering en rapportering van landschappelijke transecten.
 • Uitvoering en rapportering van mechanische boringen (Geoprobe).
 • Advies op vlak van NWO-bemonsteringstrategie.
 • Bemonstering op veld.
 • Uitwerking van specifieke monsters (14C, OSL, micromorfologie etc.).
ARCHEOLOGISCHE SCANNING

Dankzij onze brede ervaring in archeologisch onderzoek, helpen wij ook graag in onderstaande gerelateerde velden:

ARCHEOLOGISCHE SCANNING
 • Luchtfotografie met drones en andere oplossingen voor documentatie vanuit de lucht
 • Bemalingsnota
 • Opmaak asbestinventaris en sloopopvolgingsplan
 • Advies op vlak van verontreiniging van bodem
 • Preventie en veiligheid
 • Keuringen

Contact

Piotr Pawełczak

adviseur archeologisch onderzoek

Heeft u een vraagstuk op gebied van archeologie,  wilt u een archeologische scanning uitvoeren of wilt u graag meer informatie over één van de bovenstaande diensten? BK-Ecosys lost uw vraagstuk graag op!

IK WIL MEER WETEN OVER EEN ARCHEOLOGISCHE SCANNING

Relevante diensten