Asbest & Sloop

Asbest & sloop

Een golfplaten dak in asbestcement zonder degelijke goot. Afstromend regenwater van versleten dak- of muurleien. Een boordje ter afscherming van uw bloemenperk. Een puinlaag om uw terrein op te hogen of als onderfundering onder uw oprit. Een put achterin de tuin waarin uw aannemer 20 jaar geleden wat bouwafval heeft achtergelaten: er kunnen vele redenen waardoor uw terrein met asbest verontreinigd is. Heeft u een asbestinventarisatie en sloopopvolgingsplan of een van deze nodig? BK-Ecosys doet dit graag voor u!

Binnen asbest & sloop kunnen wij op de volgende gebieden begeleiden:
  • Sloopopvolgingsplan en Tracimat
  • Asbestattest
  • Asbestinventaris
  • Sloopbestek
  • Subsidie bij ontwikkeling leegstaande bedrijfspanden

Sloopopvolgingsplan en Tracimat

Het eenheidsreglement puingranulaten moet ervoor zorgen dat er minder verontreinigd puin bij de brekers terecht komt. Zo kan Vlaanderen koploper blijven in de wereld op het gebied van hergebruik van bouwmaterialen. Een sloopopvolgingsplan is verplicht bij een omgevingsvergunningsaanvraag vanaf een sloopvolume van 1.000 m³ bij niet-residentieel gebruik en vanaf 5.000 m³ bij residentieel gebruik. Alle volumes binnen één project moeten opgeteld worden. In het sloopopvolgingsplan krijgt u een overzicht van alle vrijkomende materialen, gevaarlijk én niet-gevaarlijk. Laat uw sloopopvolgingsplan opstellen door een erkende Tracimat-deskundige!

Na de opmaak van een sloopopvolgingsplan heeft u de keuze om dit in te dienen bij de sloopbeheersorganisatie zodat uw bouwpuin bij een breker aan lager tarief kan aangeboden worden. Het prijsverschil tussen afvoer als puin met laag milieurisicoprofiel (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel hangt van regio tot regio en van de afspraken met uw aannemer. Laat u hierin door ons begeleiden om niet voor verrassingen te komen staan. Indien u ervoor kiest om het Tracimat pad te volgen, is er bij de uitvoering van de sloop ook een controlebezoek door een Tracimat-deskundige nodig. Wij behoren tot één van de 85 deskundigen, wat aangeeft dat BK-Ecosys een erkende partij is als het gaat om uw sloopopvolgingsplan.

 

BK-Ecosys is graag uw erkende deskundige!

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 heb je bij de verkoop van een gebouw (gebouwd voor 2001) een asbestattest nodig! Het asbestattest moet al bij de compromis gevoegd worden. Laat uw asbestinventaris opmaken door een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 een asbestattest kunnen voorleggen. Wacht daarom niet tot je gaat verkopen! Het asbestattest is 10 jaar geldig.

De verwachting is dat er een stormloop op deskundigen zal plaatsvinden. Hierdoor zullen sommige overdrachten vertraging oplopen. Wees er dus snel bij!

Asbestinventaris

Elke werkgever is verplicht om een asbestinventaris voor te leggen aan zijn of haar werknemers. Of het nu gaat om kantoorpersoneel of een klusjesdienst die elke dag op een andere plek komt, u bent als werkgever verplicht een asbestinventaris voor te leggen aan uw personeel voor elke voorkomende werkplek.

 

Met de intrede van de Woningpas zal de asbestinventaris vanaf vermoedelijk 2022 verplicht zijn bij de verkoop van elke woning of elk gebouw. De verwachting is dat er een stormloop op deskundigen zal plaatsvinden. Hierdoor zullen sommige overdrachten vertraging oplopen. Wees er dus snel bij en laat nu al een asbestinventaris opstellen van uw gebouw!

 

Wij hebben intussen meer dan 20 jaar ervaring met asbestinventarissen en een sloopopvolgingsplan. Er zijn duizenden mogelijke toepassingen waarbij asbest voorkomt in zowel gebonden vorm als in losse vezels. Na 20 jaar komen zelfs wij af en toe toepassingen tegen die wij nog niet kennen. Wij hopen dat u inziet dat het advies van een goede deskundige van levensbelang is. Aarzel niet, contacteer ons nu!

Asbest in bodem

Naast een asbestinventaris kunt u ook bij ons terecht voor een asbestanalyse. Het kan namelijk zijn dat een bodemonderzoek tegenvalt en de bodem vervuild is met asbest of een andere verontreinigde stof, of dat u vermoedt dat grond verontreinigd is. Dan voeren wij een asbestanalyse voor u uit. Kijk op de pagina van bodemonderzoek en grondverzet voor meer informatie!

Begeleiding sloop en sloopbestekken

Laten we duidelijk zijn: een goed bestek bespaart u een massa geld en kopzorgen bij de uitvoering van uw werken. Wij stellen samen met u een goed sloopbestek op en selecteren indien gewenst de geschikte aannemers om uw werken uit te voeren.

Premie bestrijding leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten

In het Vlaamse Gewest wordt leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten tegengegaan. Zo kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden (sloop- en/of ontmantelingswerken). Het vastgoed moet wel opgenomen zijn in de Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

 

  • Het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen. Als bewijs geldt het registratieattest.
  • U mag ten hoogste 2 jaar de nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het moment van de premieaanvraag.
  • Het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum € 24.750 zijn (excl. btw)
  • De kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are zijn.
  • De financiële tegemoetkoming bedraagt 90% van de uitgevoerde werken!

 

BK-Ecosys helpt u graag bij het opstellen van het subsidiedossier!

Contact

Nick Pays

nick.pays@bk-ecosys.be

Nick Pays

directeur
Asbestinventarisatie
IK WIL MEER WETEN OVER EEN ASBESTINVENTARIS EN EEN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

Relevante diensten