Asbest- & Sloopinventaris

Asbest werd op grote schaal toegepast vanaf eind jaren ’60 tot en met 1998 en is nog steeds een factor om rekening mee te houden. Een vervelende factor, dat weten we allemaal. Een goede voorbereiding zal u behoeden voor onverwachte kosten.

U kunt bij ons terecht voor de opmaak van asbestinventaris. Een asbestinventaris is verplicht voor:

  • ALLE gebouwen en werkplaatsen, en dit voor elk bedrijf hetwelk personeel tewerkstelt
  • ALLE gebouwen welke onderwerp zijn van sloop en werkzaamheden

We stellen asbestinventarissen op in heel België. In Brussel wordt voldaan aan de plaatselijke standaardprocedure.

Een sloopinventaris brengt ook de andere afvalstoffen die vrijkomen bij de sloop in beeld. Een sloopinventaris wordt opgemaakt voor bedrijfsgebouwen met een volume > 1000 m³ die (geheel of gedeeltelijk) een andere functie hebben dan wonen en is in Vlaanderen verplicht voor de houder van de stedenbouwkundige vergunning.

Bij een sloopinventaris gaan wij grondig te werk en brengen we niet enkel de gevaarlijke afvalstoffen in beeld maar ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen. Hierdoor kan de sloper aan de hand van onze inventaris een zeer gedetailleerde offerte, zonder verrassingen voor de bouwheer!

! Inwerkingtreding sloopbeheersorganisatie en sloopvolgingsplan!

Vanaf midden augustus 2018 wordt bouwpuin in twee categorieën ingedeeld: hoogmilieurisico profiel (HMRP) en laagmilieurisico profiel (LMRP). De kost voor het aanbieden van LMRP bij een breker zal veel lager zijn dan HMRP. Ook het toepassen van het gebroken puin in een nieuw bouwwerk wordt geregeld zodat de kwaliteit van de materialen beter onder controle kan worden gehouden en de hergebruikskringloop zuiverder wordt. Tracimat is een erkende sloopbeheersorganisatie en BK-Ecosys is erkend als Tracimat deskundige. Meer info vindt u op www.tracimat.be.

Contacteer ons voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan en een controleverslag na verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen.

Verder kunt u bij ons terecht voor:

  • Opmaak van een subsidiedossier bij de herontwikkeling van verlaten bedrijfssites
  • Opstellen kostenramingen voor asbestverwijdering en sloop
  • Sloopbestekken, bouwbestekken, bouwcoördinatie
  • Asbest cursussen

De medewerkers van BK-Ecosys hebben al honderden inventarissen opgesteld bij een breed gamma klanten. Zo werken wij voor huisvestingsmaatschappijen, projectontwikkelaars, retail-investeerders, architecten, steden en gemeenten en vele anderen.

 

Meer informatie nodig of offerte aanvragen?