Geluid & Trillingen

Ieder (bouw)project heeft invloed op de omgeving. Door vooraf de mogelijke overlast door geluid en/of trillingen goed in kaart te brengen en een integraal plan van aanpak op te stellen, voorkomen wij dat het project kan uitmonden in overlast of schade. De weerstand vanuit uw projectomgeving wordt kleiner.

We verzorgen:

  • Geluidsmetingen en rapportage (industrie, wegverkeer, spoorwegen)
  • Trillingsmetingen en rapportage (bouwplaats, slooplocaties)
  • Verhuur geluid- en trillingsmeters
  • Geluidwering gevel
  • Geluidsniveaumetingen bij evenementen

Wij beschikken over erkende milieudeskundigen en MER-deskundigen in de discipline geluid en trillingen.

BK-Ecosys is een bureau dat ook verder gaat dan de klassieke metingen. Wij kunnen bijvoorbeeld concrete maatregelen voorstellen bij de inrichting van het openbaar domein om lokale geluidshinder te beperken en de tolereerbare geluidsniveaus af te stemmen op het landschap.

 

Meer informatie nodig of offerte aanvragen?