Infra

De term infrastructuurwerken dekt een grote lading… van aanleg van private infrastructuur, industriële sites tot de inrichting van het openbaar domein.
De projectstudie van infrastructuurwerken is een multidisciplinair gegeven waarbij verschillende specialiteiten aan bod komen :
– Mobiliteit
– Materiaalkennis
– Milieu
– Toegankelijkheid
– Grondmechanica
– Groenaanleg
– Burgerlijke bouwkunde
– Duurzaamheid
– Vigerende normgeving: omgevingsvergunning, wetgeving op overheidsopdrachten, veiligheid, enz…
– Waterhuishouding
– …
Een waaier aan disciplines die we door een gedegen projectcoördinatie van conceptfase tot en met uitvoering der werken naadloos op elkaar afstemmen.
Een goed begrip ván de klant, goede afspraken mét de klant en een goede terugkoppeling náár de klant maakt dat wij een complex dossier op maat vóór de klant kunnen realiseren.

figure-4-61-marsh-hamilton 05