Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Moderne en toekomstgerichte ondernemingen houden steeds meer rekening met:

  • De impact van de bedrijfsactiviteiten op het milieu
  • De ecologische voetafdruk en ecologische kwaliteit van materialen en producten
  • Het welzijn van de mensen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie

Door deze verschuiving in de relatie tussen samenleving, individu en bedrijven worden bedrijven de dag van vandaag, naast hun financiële prestaties, ook beoordeeld op hun milieu- en sociaal-maatschappelijke prestaties, zowel door de overheid als door de klanten en de eindgebruikers. Het milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn inmiddels belangrijke pijlers in de hedendaagse bedrijfsvoering.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt onder meer in:

  • Continu werken aan vermindering van de milieubelasting van het bedrijf
  • De kennis van personeel inzake verantwoord ondernemen vergroten of in stand houden door opleidingen
  • (Ecologische) kwaliteit leveren en deze bewaken
  • De continuïteit van het bedrijf verzekeren door toekomstgerichte keuzes
  • Vrijwillig positieve bijdragen leveren aan maatschappelijke doelen
  • Communiceren over de waarde die het bedrijf hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ontdek hoe de inzetten op de 3 P’s uw bedrijf tot een hoger niveau kunnen tillen:

alt-energy_html_8957efdf

Contacteer de experten van BK-Ecosys die samen met u de juiste keuzes zullen maken.

Meer informatie nodig of offerte aanvragen?