Milieucoördinatie en milieuadministratie

Milieucoördinatie & milieuadministratie

Bedrijven staan dicht bij het milieu en de omgeving in hun bedrijfsvoering. Welke richtlijnen zijn van toepassing op de bedrijfslocatie? Is er een omgevingsvergunning nodig? Welke voorwaarden moeten er opgevolgd worden en welke studies dienen er uitgevoerd te worden? BK-Ecosys beschikt over een ervaren team van erkende milieucoördinatoren A en B voor milieuadvies, ondersteuning en begeleiding in al uw milieudossiers.

Binnen milieucoördinator & milieuadministratie verzorgt BK-Ecosys de volgende diensten:

Milieucoördinatie

Door het decreet Bedrijfsinterne milieuzorg moeten de meeste klasse 1 ingedeelde organisaties een milieucoördinator aanstellen. Via de bijlage I van Vlarem II kan nagegaan worden of het bedrijf een milieucoördinator type A of type B moet aanstellen. Een milieucoördinator is verantwoordelijk om de milieuwetgeving opvolgen en hierover informatie geven. Ook moet hij/zij waken over de naleving van de milieuwetgeving, milieuvriendelijke productiemethodes en –producten voorstellen en milieumetingen tijdig laten uitvoeren. Daarnaast moet hij/zij milieuregistraties bijhouden, de interne en externe milieucommunicatie verzorgen en een jaarverslag opmaken.

 

BK-Ecosys beschikt over erkende milieucoördinatoren op niveau A en B die ruim 20 jaar ervaring hebben in het begeleiden van bedrijven. Hebt u een milieucoördinator nodig? Neem contact op voor een gesprek! Wij kijken met u naar een doorlichting op maat, waar de grootste milieuknelpunten zitten. Vervolgens zoeken wij samen naar een praktijkgerichte aanpak en volgen wij u verder op als extern milieucoördinator.

Omgevingsvergunningen of milieuvergunningen

Een omgevingsvergunning is nodig wanneer er een vergunning voor een bedrijfsactiviteit nodig is, zoals de bouw van een bouwwerk. BK-Ecosys helpt u graag verder met de procedures en aanvraagformulieren om een omgevingsvergunning (milieu) te bekomen. Dit kan gaan van advies tot het volledig verzorgen van een aanvraagdossier of een meldingsdossier. Omdat het omgevingsloket geen geheimen voor ons heeft, kunnen wij u gedegen advies geven. Wilt u een omgevingsvergunning aan laten vragen? Neem dan contact op met Nick Pays!

Milieucoördinatie en milieuadministratie

Milieuadministratie

Hierin verzorgt BK-Ecosys voor u de administratieve verplichtingen zoals het integraal milieujaarverslag (IMJV), de heffingsaangifte betreffende waterverontreiniging (VMM-aangifte), de VAL-I-PAC-aangifte en de Fost Plus-aangifte dienen zorgvuldig ingevuld te worden in het voorjaar. Onze experten kunnen uw aangifte nakijken of volgen uw aangiftes volledig verder op. Wij helpen u met een efficiënte gegevensinzameling, de verwerking van de gegevens, het maken van berekeningen en het invullen van de nodige documenten.

Vervanging omgevingsambtenaar

Voor openbare besturen: u bent verplicht om tijdig te reageren op de omgevingsvergunningsaanvragen. Als u (tijdelijke) vervanging nodig heeft voor de omgevingsambtenaar, dan kunnen wij inspringen. Door onze ruime ervaring met de werking van openbare besturen kunnen wij de vergunningsaanvragen vlot behandelen. Daarnaast hebben wij voldoende ervaring met de door de verschillende gemeentes gebruikte softwareprogramma’s om de aanvragen op te volgen. Op deze manier hebben wij reeds verschillende gemeentes uit de nood geholpen. Aarzel niet en laat ons u bijstaan als gedetacheerd omgevingsambtenaar! Neem hiervoor contact op met Nick Pays voor een gesprek.

Algemeen milieuadvies en milieukundige begeleiding

Heeft u als interne milieucoördinator, milieuverantwoordelijke, preventieadviseur of zaakvoerder nood aan gestructureerde informatie? Heeft u specifieke milieuvragen? Of wilt u een second opinion bij het nemen van een belangrijke beslissing op milieugebied? Wij bieden u een persoonlijke aanpak op maat om u te helpen.

Daarnaast bieden wij binnen milieucoördinatie en milieuadministratie de volgende diensten aan:

  • Veiligheidsadvies & preventieadvies
  • Milieucommunicatie
  • Milieuzorgsystemen
  • MER-studies & passende beoordelingen
  • Waterstudies, geluidsstudies, geurstudies & mobiliteitsstudies
  • ADR & gevaarlijke stoffen
  • Heffingen & subsidieaanvragen
Algemeen milieuadvies en milieukundige begeleiding

Heeft u een vraagstuk op gebied van milieucoördinatie of milieuadministratie, of wilt u graag meer informatie over één van de bovenstaande diensten? BK-Ecosys helpt u graag verder. Neem contact met ons op!

Contact

Nick Pays

nick.pays@bk-ecosys.be

Nick Pays

directeur
IK WIL MEER WETEN OVER MILIEUCOÖRDINATIE EN MILIEUADMINISTRATIE

Relevante diensten