Milieucoördinatie & milieuadministratie

Milieucoördinatie & milieuadministratie

Bedrijven zijn nauw gerelateerd tot het milieu en de omgeving in hun bedrijfsvoering. Welke richtlijnen zijn van toepassing op deze locatie? Is er een omgevingsvergunning nodig? Welke voorwaarden dient u op te volgen? Welke studies dienen er uitgevoerd te worden? BK-Ecosys beschikt over een ervaren team van erkende milieucoördinatoren A en B voor milieuadvies, ondersteuning en begeleiding in al uw milieudossiers.

Binnen milieucoördinator & milieuadministratie verzorgt BK-Ecosys de volgende diensten:

Milieucoördinatie

Als gevolg van het decreet Bedrijfsinterne milieuzorg moeten de meeste klasse 1 ingedeelde organisaties een milieucoördinator aanstellen. Via de indelingslijst van Vlarem I (binnenkort met de Omgevingsvergunning is een actualisatie gepland en alles raadpleegbaar via bijlage I van Vlarem II) kan nagegaan worden of het bedrijf een milieucoördinator type A of type B moet aanstellen. De belangrijkste taken van de milieucoördinator zijn de milieuwetgeving opvolgen en hierover informatie geven, waken over de naleving van de milieuwetgeving, milieuvriendelijke productiemethodes en –producten voorstellen, milieumetingen tijdig laten uitvoeren, milieuregistraties bijhouden, de interne en externe milieucommunicatie verzorgen en een jaarverslag opmaken.

 

BK-Ecosys beschikt over erkende milieucoördinatoren op niveau A en B die tientallen jaren ervaring hebben in het begeleiden van bedrijven. Hebt u een milieucoördinator nodig? Neem contact op voor een gesprek, waarna wij met een doorlichting op maat nagaan waar de grootste milieuknelpunten zitten en samen zoeken naar een praktijkgerichte aanpak en u verder opvolgen als extern milieucoördinator.

Omgevingsvergunningen of milieuvergunningen

BK-Ecosys helpt u graag verder met de procedures en aanvraagformulieren om een omgevingsvergunning (milieu) te bekomen. Dit kan gaan van advies tot het volledig verzorgen van een aanvraagdossier of een meldingsdossier. Het omgevingsloket heeft geen geheimen voor ons.

milieuadministratie

Milieuadministratie

Hierin verzorgt BK-Ecosys voor u de administratieve verplichtingen zoals het integraal milieujaarverslag (IMJV), de heffingsaangifte betreffende waterverontreiniging (VMM-aangifte), de VAL-I-PAC-aangifte en de Fost Plus-aangifte dienen zorgvuldig ingevuld te worden in het voorjaar. Onze experten kunnen uw aangifte nakijken of volgen uw aangiftes volledig verder op. Wij helpen u met een efficiënte gegevensinzameling, de verwerking van de gegevens, het maken van berekeningen en het invullen van de nodige documenten.

Vervanging omgevingsambtenaar

Voor openbare besturen: u bent verplicht om tijdig te reageren op de omgevingsvergunningsaanvragen. Als u (tijdelijke) vervanging nodig heeft voor de omgevingsambtenaar, dan kunnen wij inspringen. Door onze ruime ervaring met de werking van openbare besturen kunnen wij de vergunningsaanvragen vlot behandelen. Daarnaast hebben wij voldoende ervaring met de door de verschillende gemeentes gebruikte softwareprogramma’s om de aanvragen op te volgen. Op deze manier hebben wij reeds verschillende gemeentes uit de nood geholpen. Aarzel niet en laat ons u bijstaan als gedetacheerd omgevingsambtenaar! Neem hiervoor contact op met Nick Pays voor een gesprek.

Algemeen milieuadvies en milieukundige begeleiding

Heeft u als interne milieucoördinator, milieuverantwoordelijke, preventieadviseur of zaakvoerder nood aan gestructureerde informatie? Heeft u specifieke milieuvragen? Of wilt u een second opinion bij het nemen van een belangrijke beslissing op milieugebied? We bieden een persoonlijke aanpak op maat om u te helpen.

Daarnaast bieden wij binnen milieucoördinatie en milieuadministratie de volgende diensten aan:

  • Veiligheidsadvies & preventieadvies
  • Milieucommunicatie
  • Milieuzorgsystemen
  • MER-studies & passende beoordelingen
  • Waterstudies, geluidsstudies, geurstudies & mobiliteitsstudies
  • ADR & gevaarlijke stoffen
  • Heffingen & subsidieaanvragen

Heeft u een vraagstuk op gebied van milieucoördinatie of milieuadministratie, of wilt u graag meer informatie over één van de bovenstaande diensten? BK-Ecosys helpt u graag verder. Neem contact met ons op!

Contact

Nick Pays

nick.pays@bk-ecosys.be

Nick Pays

directeur
IK WIL MEER WETEN OVER MILIEUCOÖRDINATIE EN MILIEUADMINISTRATIE

Relevante diensten