Milieu & Omgeving

Bedrijven zijn nauw gerelateerd tot het milieu en de omgeving in hun bedrijfsvoering. Reeds vanaf de opstart komen beide aspecten aan bod. Waar gaat u zich vestigen? Welke richtlijnen zijn van toepassing op deze locatie? Is er een omgevingsvergunning nodig? Welke voorwaarden dient u op te volgen? Welke studies dienen er uitgevoerd te worden? BK-Ecosys beschikt over een sterk team van milieucoördinatoren die u en uw bedrijf kunnen begeleiden bij het behandelen van milieuzaken.

BK-Ecosys verzorgt onder meer:

  • Verplichte milieuadministratie
  • Milieuvergunningen / omgevingsvergunningen
  • Milieucoördinatie
  • Veiligheidsadvies & preventieadvies
  • Milieucommunicatie
  • Milieuzorgsystemen
  • MER-studies & passende beoordelingen
  • Waterstudies, geluidsstudies, geurstudies & mobiliteitsstudies
  • ADR & gevaarlijke stoffen
  • Heffingen & subsidieaanvragen

Bij BK-Ecosys vindt u de specialisten die hun kennis en ervaring ten dienste stellen van u en uw bedrijf om bovenstaande topics te behandelen en u volledige ondersteuning te bieden op milieuvlak.

 

Omgevingsvergunning

Met de invoering van de omgevingsvergunning zullen ondernemers die activiteiten willen starten niet langer alle stappen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning apart moeten doorlopen. Eén procedure tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning zal volstaan.

omgeving

Deze vereenvoudiging zal tijds- en kostenbesparend zijn en tegenstrijdige adviezen en beslissingen vermijden.

De omgevingsvergunning krijgt een permanent karakter, maar de exploitatie kan aan periodieke en ad hoc evaluaties onderworpen worden. De omgevingsvergunning kan gaandeweg aangepast worden aan de noden van de aanvrager.

Meer informatie nodig of offerte aanvragen?